Адвокатският съвет при Великотърновска адвокатска колегия обявява телефон, на който бежанците от Украйна могат да направят искане за предоставяне на безплатна правна помощ:

+35962603064

Време за контакт: всеки работен ден от 09,00 до 12,00 и от 13,00 до 17,00 часа