На 25.06.2021 г. председателят на Великотърновската адвокатска колегия Даниела Минева участва в церемонията по откриване на новата сграда на Административен съд Велико Търново, на която присъстваха министърът на правосъдието проф. Янаки Стоилов, представляващият Висшия съдебен съвет Боян Магдалинчев, председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков, магистрати от ВАдмС и от страната, а така също областният управител на Великотърновска област Георги Гугучков и кметът на Община Велико Търново Даниел Панов.

По-късно на същата дата, адвокати от колегията взеха участие в конференция, организирана от министъра на правосъдието проф. д-р Янаки Стоилов на тема "30 години от приемането на Конституцията – между намеренията на създателите и реалното действие". Конференцията се проведе в емблематичната за гр. Велико Търново сграда на Музей "Възраждане и учредително събрание". Водещ и модератор на събитието беше адвокат Йордан Цветанов Йорданов. Присъстваха областният управител, кметът на община Велико Търново, научни работници и университетски преподаватели, както и конституционните съдии проф. д.ю.н. Атанас Семов и Красимир Влахов. Интерес към събитието проявиха адвокати от Габрово, Ловеч и Плевен.