На 12.05.2022 г. в офиса на Адвокатска колегия Велико Търново бе проведена среща с екип от норвежки специалисти и адвокати, които участваха в провеждане надълбочинно интервю, част от изследователски анализ на бариерите пред достъпа до правосъдие за хората, живеещи под прага на бедността, със специален акцент върху жените, децата и ромите.

На срещата присъстваха проф. Йон Т. Йонсени Катрин Мокнесс –юрист, адв. Доброслава Керекова, адв. Ирена Стасинопулу, адв. Цветомира Йорданова, адв. Калина Лупова и Валери Ангелов - ромски медиатор. Гостите бяха посрещнати от председателя на АС при ВТАК - адв. Веселка Коева.

Адв. Доброслава Керекова - координаторпо проект „Подобряване на достъпа до правосъдие за хора, живеещи под прага на бедността със специален акцент върху жените, децата и ромите“ запозна гостите със структурата и работата на Адвокатска колегия Велико Търново, броя на членовете й, както и ангажираността на адвокатите от колегията при работата им с Националното бюро за правна помощ.

Адв. Стасинопулу, адв. Йорданова, адв. Лупова и ромският медиатор Валери Ангелов отговаряха на въпроси, свързани пряко с работата им по проекта, възникнали казуси, разрешаването им, както и по отношение необходимостта от законодателни промени.

Интервюто е част от национално мултидисциплинарно изследване, провеждано от експерти на Националното бюро за правна помощ и Норвежката съдебна администрация по проект „Подобряване на достъпа до правосъдие за хора, живеещи под прага на бедността със специален акцент върху жените, децата и ромите“, финансиран по програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм.

Целите на изследването са да се установи съответствието на българското законодателство и практика с международните стандарти за правата на човека за достъп до правна помощ и със законодателството на ЕС.