СПИСЪК

НА ДЕЙСТВАЩИТЕ АДВОКАТСКИ СЪТРУДНИЦИ

ВПИСАНИ В РЕГИСТЪРА НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКАТА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

1. Мария Михайлова Мусова - сътрудник на адв. Александър Михайлов Кърлин

2. Йовка Стилиянова Керенска - сътрудник на адвокат Аня Кирилова Минчева

3. Цеца Илиева Попова - сътрудник в адвокатско дружество "Коева, Цветанов, Владова"

4. Александър Емилов Герасимов - сътрудник на адв. Мария Николова Сиракова - Цанкова

5. Димитричка Георгиева Шишкова - сътрудник на адвокатско съдружие "Габриела Николова и сие"

6. Мария Стефанова Тодорова - сътрудник в адвокатско дружество "Митко Минев, Даниела Минева, Кирил Андреев, Лили Матева и Юлия Миневска"

7. Станимира Антонова Иванова - сътрудник в адвокатско дружество "Митко Минев, Даниела Минева, Кирил Андреев, Лили Матева и Юлия Миневска"

8. Мариета Христова Дочева - сътрудник на адв. Иван Стойчев Иванов

9. Симеон Огнянов Ганев - сътрудник на адвокат Грета Димитрова Гавраилова

10. Добромир Милков Димитров - сътрудник на адвокат Лила Цветанова Мачева

11. Ивел Юриев Йорданов - сътрудник на адв. Мирослав Илиев Евтимов

12. Кремена Цветанова Труфева - сътрудник на адвокат Мирослав Илиев Евтимов

13. Стелиян Красимиров Маджаров - сътрудник на адв. Мирослав Илиев Евтимов

14. Галин Найденов Найденов - сътредник на адв. Мирослав Илиев Евтимов

15. Иланна Антонова Генова - сътрудник в адвокатско дружество "Векилова, Няголов и сие"

16. Калин Йорданов Йорданов - сътрудник в адвокатско дружество "Йордан Йорданов, Стела Янкова"

17. Миряна Йорданова Йорданова - сътрудник в адвокатско дружество "Йордан Йорданов, Стела Янкова"

18. Станислав Николаев Николов - сътрудник на адв. Момчил Кунчев Иванов

19. Росен Стоянов Антов - сътрудник на адв. Николай Митков Нешев

20. Венета Йорданова Йорданова - сътрудник на адв. Николай Митков Нешев

21. Ивелина Христова Христова - сътрудник на адв. Христина Христова Иванова

22. Ирина Тихомирова Стоянова - сътрудник на адв. Даниел Тихомиров Стоянов

23. Николета Василева Тошкова - сътрудник в адвокатско дружество "Митева, Шаркова и Костова"

24. Влади Константинов Каркоров - сътрудник в адвокатско дружество "Нина Илиева, Александър Чокойски, Огнян Симеонов"

25. Мая Симеонова Сулова - сътрудник на адв. Преслав Маринов Сулов

26. Йончо Йорданов Боянов - сътрудник на адв. Димитър Христов Димитров