СПИСЪК

НА ДЕЙСТВАЩИТЕ АДВОКАТСКИ СЪТРУДНИЦИ

ВПИСАНИ В РЕГИСТЪРА НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКАТА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

1. Мария Михайлова Мусова - сътрудник на адв. Александър Михайлов Кърлин

2. Цеца Илиева Попова - сътрудник в адвокатско дружество "Коева, Цветанов, Владова"

3. Мария Стефанова Тодорова - сътрудник в адвокатско дружество "Митко Минев, Даниела Минева, Кирил Андреев, Лили Матева и Юлия Миневска"

4. Станимира Антонова Иванова - сътрудник в адвокатско дружество "Митко Минев, Даниела Минева, Кирил Андреев, Лили Матева и Юлия Миневска"

5. Милка Пенчева Начева - сътрудник в адвокатско дружество "Митко Минев, Даниела Минева, Кирил Андреев, Лили Матева и Юлия Миневска"

6. Венета Йорданова Йорданова - сътрудник на адв. Николай Митков Нешев

7. Росен Георгиев Антов - сътрудник на адв. Николай Митков Нешев

8. Александър Емилов Герасимов - сътрудник на адв. Мария Николова Сиракова - Цанкова

9. Калин Йорданов Йорданов - сътрудник в адвокатско дружество "Йордан Йорданов, Стела Янкова"

10. Християна Данаилова Раева- сътрудник в адвокатско дружество "Митева, Шаркова и Костова"

11. Стелиян Красимиров Маджаров - сътрудник на адв. Мирослав Илиев Евтимов

12. Кремена Цветанова Труфева - сътрудник на адвокат Мирослав Илиев Евтимов

13. Ивел Юриев Йорданов - сътрудник на адв. Мирослав Илиев Евтимов

14. Галин Найденов Найденов - сътредник на адв. Мирослав Илиев Евтимов

15. Добромир Милков Димитров - сътрудник на адвокат Лила Цветанова Мачева

16. Илиян Иванов Илиев - сътрудник на адв. Иван Илиев Илиев

17. Цветелин Пламенов Пенков - сътрудник на адв. Пламен Цонев Пенков

18. Йончо Йорданов Боянов - сътрудник на адв. Димитър Христов Димитров

19. Павлин Любомиров Александров - сътрудник на адв. Митка Йорданова Томова

20. Ивелина Христова Иванова - сътрудник на адв. Христина Христова Иванова

21. Иван Иванов Начев - сътрудник на адв. Момчил Кунчев Иванов