СПИСЪК

НА ДЕЙСТВАЩИТЕ АДВОКАТСКИ СЪТРУДНИЦИ

ВПИСАНИ В РЕГИСТЪРА НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКАТА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

1. Мария Михайлова Мусова - сътрудник на адв. Александър Михайлов Кърлин

2. Цеца Илиева Попова - сътрудник в адвокатско дружество "Коева, Цветанов, Владова"

3. Мария Стефанова Тодорова - сътрудник в адвокатско дружество "Митко Минев, Даниела Минева, Кирил Андреев, Лили Матева и Юлия Миневска"

4. Станимира Антонова Иванова - сътрудник в адвокатско дружество "Митко Минев, Даниела Минева, Кирил Андреев, Лили Матева и Юлия Миневска"

5. Милка Пенчева Начева - сътрудник в адвокатско дружество "Митко Минев, Даниела Минева, Кирил Андреев, Лили Матева и Юлия Миневска"

6. Мариета Христова Дочева - сътрудник на адв. Иван Стойчев Иванов

7. Венета Йорданова Йорданова - сътрудник на адв. Николай Митков Нешев

8. Росен Георгиев Антов - сътрудник на адв. Николай Митков Нешев

9. Александър Емилов Герасимов - сътрудник на адв. Мария Николова Сиракова - Цанкова

10. Калин Йорданов Йорданов - сътрудник в адвокатско дружество "Йордан Йорданов, Стела Янкова"

11. Николета Василева Тошкова - сътрудник в адвокатско дружество "Митева, Шаркова и Костова"

12. Стелиян Красимиров Маджаров - сътрудник на адв. Мирослав Илиев Евтимов

13. Кремена Цветанова Труфева - сътрудник на адвокат Мирослав Илиев Евтимов

14. Ивел Юриев Йорданов - сътрудник на адв. Мирослав Илиев Евтимов

15. Галин Найденов Найденов - сътредник на адв. Мирослав Илиев Евтимов

16. Добромир Милков Димитров - сътрудник на адвокат Лила Цветанова Мачева

17. Илиян Иванов Илиев - сътрудник на адв. Иван Илиев Илиев

18. Цветелин Пламенов Пенков - сътрудник на адв. Пламен Цонев Пенков

19. Йончо Йорданов Боянов - сътрудник на адв. Димитър Христов Димитров

20. Владислав Миленов Марков - сътрудник на адв. Пепа Спасова Иванова

21. Павлин Любомиров Александров - сътрудник на адв. Митка Йорданова Томова

22. Елена Петкова Йорданова - сътрудник на адвокатско дружество "Митева, Шаркова и Костова"