По инициатива на Адвокатска колегия Велико Търново, съвместно с Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“, от 20 до 22 октомври 2023 година във Велико Търново се проведе първият специализиран курс по медиация по семейни спорове. Сертификати получиха 23 участници в обучението. Адвокатите от колегията за пореден път пожелаха техни лектори да бъдат доц. д-р Таня Градинарова и адв. Десислава Монева. Изказваме благодарност на лекторите за тяхната отдаденост, висок професионализъм и атрактивния начин за поднасяне на учебния материал.

В края на обучението участниците в курса си пожелаха същите лектори да проведат и специализирано обучение по търговска медиация.