На 21.10.2023 г. Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ и Адвокатска колегия Велико Търново проведоха съвместен семинар на тема: „Транспортни престъпления. Нови промени в НК“ с лектор Красимир Шекерджиев - съдия във Върховния касационен съд. В семинара взеха участие над 40 адвокати от колегията. Искрено благодарим на съдия Шекерджиев за изложението по тази актуална тема, което беше интересно, практически насочено и много полезно за участниците!