На 25.11.2023 година Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ съвместно Адвокатска колегия Велико Търново организираха семинар на тема „Договорът за наем и договорът за аренда – практически аспекти. Преглед на съдебната практика“ с лектор Стилияна Григорова – съдия в СГС.

Семинарът се проведе в зала 108В на институт „Конфуций“, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, за което благодарим на ректора проф. д-р Димитър Димитров и директора на Института доц. д-р Искра Мандова.

В обучението взеха участие 50 адвокати от ВТАК, които изразиха задоволство от интересното изложение на съдия Григорова, неговата практическа насоченост и полезност.