На 05.11.2022 година се проведе семинар на тема „Реформата в административното наказване“ с лектор доц. д-р Ралица Илкова – Ръководител на катедра „Наказателноправни науки“ в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“. Пред адвокатите, присъстващи на семинара, бяха представени последните изменение на ЗАНН, като материята беше поднесена систематизирано, ясно и с практическа насоченост.