На 16.03.2024 година се проведе семинар на тема „Права на добросъвестния и на недобросъвестния владелец (относно подобрения, необходими разноски, ползване на вещта, граждански и естествени плодове)" с лектор доц. д-р Венцислав Петров, адвокат в САК.

Събитието беше организирано от АС на ВТАК съвместно с ЦОА „Кр. Цончев“ като в него взеха участие повече от 40 адвокати от колегията.