Адвокатска колегия – Велико Търново бе домакин на работна среща, организирана от Националното бюро за правна помощ, съвместно с Министерство на правосъдието. Поводът за нея е създаване на Пилотен координационен механизъм на местно ниво в защита на жертви на домашно насилие и насилие по полов признак, който пилотен механизъм се създава по проект "Подобряване на достъпа до правосъдие на лица, живеещи под прага на бедност със специален фокус върху жени, деца и ромската общност.". Проектът е финансиран от Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 г.

На кръгла маса се дебатира темата "Ролята на правната помощ за координирането на защитата на жертвите от домашно насилие" с участието на адв. Албена Комитова -Координатор на пилотния механизъм, Наталия Илиева - Председател на НБПП, адв. Доброслава Керекова - Координатор на Проекта, Зам.-председателя на Районен съд Велико Търново - Димо Колев, съдия Явор Данаилов, прокурор Тотко Тотев от Районна Прокуратура Велико Търново, управителя на Кризисен център Търновград - Наталия Петкова, представители на ДСП и на ОД на МВР, както и адвокати, работещи по проекта. Домакините от ВТАК бяха представени от секретаря на АС адв. Илиян Байчев и адв. Николай Илиев – член на съвета.

В срещата се включи Заместник-министърът на правосъдието г-н Борислав Ганчев, и Главният секретар на Министерство на правосъдието и ръководител на програма "Правосъдие" Десислава Гайдарова, които се запознаха с работата на членовете на колегията по реализацията на проекта, както и с дискусиите по поставената тема.

Гостите бяха информирани, че благодарение на енергичната работа на ангажираните в проекта адвокати от ВТАК – адв. Ирена Стасинопулу, адв. Калина Лупова, адв. Цветомира Йорданова и адв. Венцислав Фоти, които пътуват до населени места, отдалечени от общинските центрове и използват съдействието на ромския медиатор г-н Валери Лалов, за по-малко от една година са предоставени над 900 консултации, част от които са довели и до предприемане на действия за защита от домашно насилие по съдебен ред. Заместник-министър Ганчев и Главният секретар г-жа Гайдарова имаха възможността да видят и на място работата на адвокатите по проекта, като присъстваха и се запознаха с ползватели на услугата в гр. Стражица и в Кризисния център "Търновград".

Освен дейностите по проекта и пилотния координационен механизъм, бяха обсъдени и предстоящите изменения в Закона за защита от домашно насилие, както и другите приоритетни за Министерство на правосъдието инициативи, включително оптимизирането на работата на ЕИСС, ЕПЕП, изменения в ГПК, свързани с електронизация на заповедните производства, оптимизация на производството по обявяване в несъстоятелност и др.