На 01.06.2024 г. в Международния конгресен център гр.Бургас се проведе пролетната Национална конференция на българската адвокатура на тема „Отговорността за разноски за адвокатско възнаграждение в светлината на Решението по дело С-438/ 22 на СЕС. Необходими промени“.

На конференцията взеха участие Председателят и членовете на Висшия адвокатски съвет, Висшия контролен съвет и Висшия дисциплинарен съд, както и председатели, секретари и членове на адвокатските съвети от всички колегии в страната.

Доц. Иван Стойнев направи анализ на решението на СЕС и начина, по който то следва да бъде тълкувано от правоприлагащите органи. Адв. Красимира Иванова и адв. Илонка Райчинова запознаха участниците в конференцията с правните последици от Решение по дело С-438/22 на СЕСв практиката на съдилищата по граждански, търговски и административни дела. Бяха цитирани множество съдебни актове, в които съдебни състави определят отговорността за разноски за адвокатско възнаграждение по противоречив начин. В изложението си адвокат Стефан Марчев направи анализ на проблемитев работата на адвокатските съвети, породени от решението на СЕС.

Във втория модул на конференцията доц. Стойнов направи изложение относно необходимите промени, а адвокат Валя Гигова предложи възможни нормативни разрешения при определяне на адвокатското възнаграждение и присъждането му като част от отговорността за разноски.

От адвокатска колегия ВеликоТърново участие в конференцията взеха адв. Йордан Цветанов- резервен член на Висшия адвокатски съвет, адв. Валери Ставрев- член на Националното бюро за правна помощ, адв. Веселка Коева- председател на колегията и адвокат Доброслава Керекова- зам. председател на Адвокатския съвет.

На адвокатите от колегията ще бъдат изпратени материали от конференцията, след получаването им от Висшия адвокатски съвет.