На 15.04.2022 г. в офиса на адвокатска колегия Велико Търново се проведе среща на Министъра на правосъдието г-жа Надежда Йорданова с членовете на ръководните органи на колегията.

На срещата бяха поставени въпроси, свързани с достъпа на адвокати до Съдебната палата, електронното правораздаване, проблеми с назначаване на вещи лица, предоставяне информация на адвокати по прокурорски преписки и досъдебни производства и правната помощ.

Министърът на правосъдието поздрави адвокатите от колегията по случай предстоящия Ден на Конституцията и юриста. Специална благодарност бе изказана на адвокатите, които предоставят правна помощ по проект по Норвежкия финансов механизъм - Подобряване на достъпа до правосъдие на лица, живеещи под прага на бедност, със специален фокус за насилието върху жени и деца.