По покана на адвокатски съвет Велико Търново на 11 май 2022 година чл.-кор. проф. д. ю. н. Атанас СЕМОВ, носител на катедра „Жан Моне” на ЕС, съдия в Конституционния съд на Република България изнесе лекция на тема „Кое е приложното поле на Правото на ЕС и какво изисква задължението за съответстващо му тълкуване на всяка вътрешна правна норма – най-широкообхватната последица от действието на Правото на ЕС“ пред адвокати от колегията, съдии, университетски преподаватели и студенти от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Лекцията беше изключително актуална и полезна за аудиторията, която за пореден път беше завладяна от красноречието и ерудицията на проф. Семов.