Председателят на Адвокатска колегия Велико Търново – адвокат Веселка Коева участва в тържествено честване на петнадесетгодишнината от създаването на Административен съд Велико Търново. Тържеството се състоя на 27.05.2022 г. в музей „Възраждане и учредително събрание“. Беше представен документален филм засъздаването на съда и за дейността му, в който спомени разказаха председателитеМарияна Лазарова и Георги Чемширов. Приветствия поднесоха представители на Висшия съдебен съвет; председатели на съдилища, Кмета на Община Велико Търново, Председателят на Общински съвет и други гости на тържеството. Адвокат Веселка Коева поздрави всички съдии от Административен съд Велико Търново с честваната годишнина.