В съответствие с разпоредбата на чл. 110 от Закона за адвокатурата новоизбраните органи на адвокатската колегия встъпиха в изпълнение на задълженията си.

Председателят и членовете на Дисциплинарния съд се конституираха и проведоха първото си заседание на 16.02.2022 година. Бяха сформирани 3 дисциплинарни състава.

Контролният съвет се конституира на 18.02.2022 г., като на проведеното първо заседание за Председател на Контролния съвет беше избрана адвокат Даниела Минева.

Председателят и членовете на Адвокатския съвет встъпиха в задълженията си на тържествена церемония, която се проведе на 21.02.2022 г. Адвокатският съвет единодушно избра за секретар на съвета адвокат Илиян Байчев, а за заместник-председател - адвокат Доброслава Керекова.