Членове

адв. Даниела Константинова Минева - Председател КС
Адвокатска колегия - Велико Търново


адв. Красимира Илиева Петрова - член на КС
Адвокатска колегия - Велиkо Търново


адв. Пламен Борисов Червенков - член на КС
Адвокатска колегия - Велико Търново


адв. Боряна Димова Мечкова - член на КС
Адвокатска колегия - Велико Търново


адв. Стефан Павлинов Павлов- член на КС
Адвокатска колегия - Велиkо Търново