Членове

адв. Надежда Цонева Николова - Председател КС
Адвокатска колегия - Велико Търново


адв. Калин Георгиев Маречков - член на КС
Адвокатска колегия - Велиkо Търново


адв. Таня Маринова Марекова - член на КС
Адвокатска колегия - Велико Търново


адв. Нора Димитрова Недялкова - Ташкова - член на КС
Адвокатска колегия - Велико Търново


адв. Иван Стефанов Няголов - член на КС
Адвокатска колегия - Велиkо Търново