Основни членове

адв. Веселка Илиева Коева - Председател
Адвокатска колегия - Велиkо Търново


адв. Доброслава Димитрова Керекова - заместник-председател
Адвокатска колегия - Велиkо Търново


адв. Илиян Боянов Байчев - секретар
Адвокатска колегия - Велиkо Търново


адв. Силвия Дечева Дечева - член на САК
Адвокатска колегия - Велико Търново


адв. Таня Маринова Марекова - член на САК
Адвокатска колегия - Велиkо Търново


адв. Николай Красимиров Илиев - член на САК
Адвокатска колегия - Велиkо Търново


адв. Валери Петров Ставрев - член на САК
Адвокатска колегия - Велико Търново

Резервни членове

адв. Нина Ангелова Илиева - резервен член на САК
Адвокатска колегия - Велиkо Търново


адв. Ирена Петкова Стасинопулу - резервен член на САК

Адвокатска колегия - Велиkо Търново