Основни членове

адв. Даниела Константинова Минева - Председател
Адвокатска колегия - Велиkо Търново


адв. Красимира Илиева Петрова - заместник-председател
Адвокатска колегия - Велиkо Търново


адв. Пламен Борисов Червенков - секретар
Адвокатска колегия - Велиkо Търново


адв. Деян Страхилов Попов - член на САК
Адвокатска колегия - Велико Търново


адв. Радослав Димитров Димитров - член на САК
Адвокатска колегия - Велиkо Търново


адв. Илиян Боянов Байчев - член на САК
Адвокатска колегия - Велиkо Търново


адв. Силвия Дечева Дечева - член на САК
Адвокатска колегия - Велико Търново

Резервни членове

адв. Росен Стоянов Илиев - резервен член на САК
Адвокатска колегия - Велиkо Търново


адв. Доброслава Димитрова Керекова - резервен член на САК

Адвокатска колегия - Велиkо Търново